Skip to main content

Het leven ligt voor je.
Ga op weg.

Willem Smid

Foto: Marlette van den Bergh

Over mij

Ik ben Willem. Humor, veerkracht en zachtmoedigheid kenmerken mij. De wereld is al hard genoeg. Muziek, natuur en documentaires geven me energie. De mens achter het gedoe daar hou ik van. Ik kijk ernaar uit om jou te ontmoeten.

Wat anderen over mij zeggen: ‘fijngevoeligheid, groot observatievermogen en diepgaande analyses’ en ‘mensen echt zien, naar ze luisteren en verder helpen’.

De drijvende kracht achter Willem’s Weg is de opgedane kennis en ervaring van mijn eigen bezielde veranderingsproces. Het achter mij laten van het ongeziene.

“Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is”
“Het enige wat mij te doen staat, is bij mijzelf te beginnen”
Martin Buber uit De weg van de mens