Het leven ligt voor je.
Ga op weg.

Willem Smid

Foto: Marlette van den Bergh

Over mij

Ik ben Willem. Humor, veerkracht en zachtmoedigheid kenmerken mij. De wereld is al hard genoeg. Muziek, natuur en documentaires geven me energie. De mens achter het gedoe daar hou ik van. Ik kijk ernaar uit om jou te ontmoeten.

Jaren geleden liep ik vast in mijn leven. Ik begreep mezelf niet goed. Het leven voelde zwaar. Ik ben aan de slag gegaan. Therapie, opleiding en daarna de bakens verzetten. Het gaf me grip om eigen keuzes te maken.

Het was een bevrijding. Het inzicht: hoe je zelf invloed hebt op je leven.

De opgedane kennis en eigen ervaring van mijn bezielde veranderingsproces wil ik doorgeven. Het is de drijvende kracht achter Praktijk Willem’s Weg.

“Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is”
“Het enige wat mij te doen staat, is bij mijzelf te beginnen”
Martin Buber uit De weg van de mens