Is het tijd voor
stappen op weg
naar verandering?

Willem Smid
Foto: Mireille van Bragt

Over mij

Mijn naam is Willem Smid. Na geruime tijd in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, ben ik vanaf 2012 een andere richting in mijn leven op gegaan. Noodgedwongen door beëindiging van mijn toenmalige baan.

Het is het begin van ingrijpende veranderingen in mijn leven geweest. Waardoor ik nu niet alleen professioneel ben opgeleid, maar ook waar nodig mijn (levens)ervaringen in kan brengen. Zoals de directeur bij mijn afstuderen zei; ‘het is bij jou geen theoretische kennis, maar doorleefde kennis’.

Eigenschappen die mij kenmerken zijn; humor, creativiteit, zachtaardigheid, analytisch en structurerend. Deze zet ik tijdens mijn begeleiding in. Ik ben geïnteresseerd in de mens en hoe deze zich in het leven beweegt. Hoe veerkrachtig en vindingrijk mensen zijn en vaak weer een weg vinden om verder te gaan. Hier leer ik veel van.

Daarnaast zing, dicht, en fotografeer ik. Dat laatste vooral in de natuur die ik gebruik om mijzelf te voeden en te landen. Het laatste jaar treed ik op als beginnend cabaretier.

Visie

Hoe wij ons bewegen in ons leven wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze opvoeding en hechting. Wij dragen dat als een soort blauwdruk met ons mee. Het heeft invloed op hoe wij relaties aangaan. Hoe wij ons gedragen in met name moeilijke of stressvolle situaties.

Het kan zijn dat we ons onbewust zijn van die invloed. Waardoor we bijvoorbeeld terechtkomen in herhalende situaties waar we last van hebben. Het kan ook zijn dat we moeite hebben om relaties aan te gaan of om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Mijn visie en ervaring is dat een eerste inzicht daarin uitnodigt om een stap tot verandering te zetten. Het vraagt ook verantwoordelijkheid van jou. Dat je het niet bij de ander neerlegt. Kijkt wat bij jou speelt en beweegt.  Het resultaat kan zijn dat je meer zelfregie ontwikkelt, zodat je minder het lot in handen van een ander legt.

Het leven is onvoorspelbaar. Mensen maken mooie, maar ook verschrikkelijke dingen mee. Daar hebben we geen invloed op. Het enige dat wij wel kunnen doen is een keuze maken hoe we daar mee om willen gaan. Hoe we ons verhouden tot onze omstandigheden.

Werkwijze

Ik ga uit van wat zich aandient. De basis daarbij is het gesprek dat we voeren. De veiligheid en mate van vertrouwen hebben grote invloed op het succes van de begeleiding. Mensen ervaren het als prettig dat een professional luistert naar hun verhaal. Een verhaal wat je misschien niet kwijt kunt of wilt in je naaste omgeving.

Mijn begeleiding hoeft geen lang traject te zijn. Ik heb de ervaring dat 3 à 4 gesprekken al een goede basis zijn voor verandering en inzicht. Maar ook voor één gesprek kun je bij mij terecht.

Naast mijn afgeronde opleiding Psychosociale Begeleiding aan de SPSO (Post HBO), heb ik mij verdiept in verschillende en aanvullende technieken en methodes. Voorbeelden hiervan zijn transactionele analyse, innerlijk kindwerk en familie- en tafelopstellingen. Waar nodig zet ik deze in. Daarnaast blijf ik mij ontwikkelen door opleidingen en trainingen te volgen omdat je in het werken met mensen nooit uitgeleerd bent.