Skip to main content

Je wilt aan de slag. Het is nu tijd voor jou!

Een nieuwe horizon

Voor jou als je bent opgegroeid als ongezien kind. Een korte serie gesprekken. In beweging komen om gezien te worden en jezelf te zien.

Een nieuwe horizon

Voor inzicht en antwoord op vragen zoals:

  • waarom is verbinding zo lastig?
  • hoe kun je aanwezig blijven?
  • kun je je anders verhouden tot je ouders?
  • hoe word je zichtbaar?

Inhoud gesprekken

Gesprek 1 Jouw verhaal ‘speak your heart out’

Jouw verhaal verdient het te worden verteld. Hoe het met je gaat. Waar je tegenaan loopt.

Gesprek 2 Gezin van herkomst ‘family matters’

Jouw jeugd voor het voetlicht. Waarin je ongezien was. Hoe jij in afstemming en aanpassing kroop.

Gesprek 3 Vandaag ‘lost in the world’

Jouw bewegen in je huidige leven. Hoe je grip onvast voelt. Waar een kern ontbreekt.

Gesprek 4 Morgen ’the future is yours’

Jouw stappen om naar verbinding met jezelf te komen. Te zien waar je mogelijkheden liggen. Een beweging naar meer regie.

Voel je vrij contact op te nemen als je proeft dat dit over jou gaat. De gesprekken zijn met name geschikt als je niet eerder met het ongezien zijn aan het werk bent geweest.

Wanneer past dit bij jou?

  • Vluchten is vertrouwd, aanwezig blijven lastig

  • Je kunt je verloren voelen in je gezin
  • Het mag, nee moet nu eens over jou gaan
  • Je herbergt veel kwaliteiten maar ze ontplooien niet
  • De relatie met je ouders is complex en/of moeizaam